Get Adobe Flash player
Saturday, 22 August 2015 13:03

Powiat Nyski współpracuje z Miastem Opole

Written by
| | |

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego podpisano dziś list do Marszałka Województwa Opolskiego z prośbą o modernizację istniejącej infrastruktury kolejowej na linii relacji Nysa-Opole. Drugim sygnatariuszem listu był Wicestarosta Powiatu Nyskiego, Piotr Woźniak. To zaledwie pierwszy krok w kierunku bliskiej współpracy obu samorządów w zakresie polepszenia warunków dojazdowych mieszkańców Powiatu Nyskiego do miejsc pracy w Opolu. A co za tym idzie do zatrzymania obserwowanego od kilku lat wyludniania Nysy i jej okolic.

– To ogromny problem, z jakim borykamy się już od lat. Badania statystyczne i rozmowy z przedsiębiorcami wskazują, że znaczna część mieszkańców Powiatu Nyskiego dojeżdża do pracy w region dolnośląski a zaledwie znikomy odsetek pracuje w Opolu. Poprzez zawiązanie współpracy chcemy zmienić tę tendencję. – wyjaśniał Wicestarosta.

Współpraca ma polegać między innymi na stworzeniu dogodnej sieci połączeń miejskich i pozamiejskich przewozów przy wykorzystaniu istniejących spółek komunikacyjnych.

– Zgłosiła się do nas jedna z opolskich firm, która zwróciła uwagę na ten problem i fakt, że firmy dopłacają swoim pracownikom do dojazdów w miejsce zatrudnienia. Przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy chcielibyśmy stworzyć program, którym objęci zostaną pracownicy chcący dojechać do Opola. – tłumaczył Prezydent Opola.

Rynek pracy w Opolu ciągle się poszerza, budowane są kolejne fabryki, więc popyt na pracowników nadal będzie rósł, a to szansa dla mieszkańców Powiatu Nyskiego, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie. Zachęta w postaci krótszego i tańszego dojazdu do miejsca pracy w Opolu może pomóc mieszkańcom powiatu w rezygnacji z emigracji w region dolnośląski. Stąd też prośba do Marszałka Województwa o modernizację infrastruktury kolejowej, tak aby utworzyć dogodne i tanie połączenia dla pracowników.

W ciągu najbliższego miesiąca Prezydent Opola zleci badania oczekiwań opolskich przedsiębiorców, na  podstawie których będzie można wdrożyć konkretne działania. 

Read 2701 times
  • Giełda pracy
  • Wywiady Radia Nysa FM
  • Music Star
  • Lista przebojów
Previous Next
belka-620.gif